پارچ MLB در پرونده تجاوز جنسی با اتهامات بیشتری روبرو شد

این داستان حاوی زبان صریح است.  (سی ان ان) فیلیپه ووزکز ، دزدان دریایی پیتسبورگ که به اتهام تجاوز جنسی و سایر جنایات با آنها روبرو هستند ، روز سه‌شنبه با 21 فقره اتهام اضافی روبرو شد …

ادامه مطلب