سینوویا براون امروز از زندان تنسی آزاد شد. در اینجا 4 مورد در مورد پرونده او وجود دارد

(سی ان ان) طبق گفته وزارت اصلاحات تنسی ، سینتویا براون در اوایل صبح چهارشنبه پس از صدور حكم از طرف تنسی بیل هاسلام ، در زندان آزاد شد. در ابتدا به جرم قتل مردی که او را به زندان می اندازد به حبس ابد محکوم شد …

ادامه مطلب