راه اندازی دوستیابی فیس بوک در اروپا مسدود شده است پس از آنکه نتواند کارهای خصوصی را نشان دهد

Translating…

 

Read More