تیندر تاریخ می گوید که متهم “وی را در طول رابطه جنسی خفه کرده است”

زنی که به همراه مردی که متهم به قتل پشتیبان انگلیسی ، گریس میلان بود ، روز خرما رفت. گفته است که او در طول برخورد جنسی خود از زندگی خود می ترسید. p>

بیشتر بخوانید